ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลน้ำพอง(บ้านวังเกิ้ง) ม.4 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ออกหน่วยให้บริการในด้านการเกษตร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

22 สิงหาคม 61 12:48:57