ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

16 สิงหาคม 61 12:05:41