ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ ผู้ช่วยเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนพังทุยพัฒศึกษา บ้านดงเรือง ม.5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยในงานครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้ร่วมออกจัดกิจกรรม นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมและใช้น้ำมันหอมระเหย ตะไคร้หอมในการไล่แมลงศัตรูพืช นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการประจำตำบลบัวเงิน,พังทุย สาธิตการขยายและใช้เชื้อแบคที่เรียสังเคราะห์กับพืช และกิจกรรมแจกกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกและความรู้ต่างๆอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 61 08:57:25