ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รวมพลังความสามัคคี รวมของดีอำเภอน้ำพอง และงานพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงาน รวมพลังความสามัคคี รวมของดีอำเภอน้ำพอง และงานพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2561 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมประชาชนชาวอำเภอน้ำพอง ร่วมงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 61 13:39:17