ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ว่าขอนแก่นตรวจสอบอ่างเก็บบน้ำห้วยเสียว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลดลงเป็นอย่างมาก กลัวจะกระทบกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ และจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการต่างๆ ( ขอขอบคุณภาพจาก มติชนออนไลน์)

 

 

 

 

7 กุมภาพันธ์ 61 12:51:05