ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอ...

รับปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวพันธุ์ดี)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักย...

ประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่(จิ้งหรีด)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ (จิ้งหรีด) ณ ศพก ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น...

มอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง บ้านห้วยเสือเต้น...

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่ม A เพื่อร่วมในการจัดทำแผนการผลิต ...

อบรมการเพาะเห็ดขอนขาว

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเห็ดขอนขาว ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง...

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่...

บริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ขอนแก่นมอบกระดาษเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเกษตร โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุ...

อำเภอเคลื่อนที่ ( อำเภอยิ้ม ) เดือนมีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานอำเภอเคลื่อนที่ ( อำเภอยิ้ม ) เดือนมีนาคม 2560 ณ บ้านหนองบัวบาน ม.5 ต.ทร...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดบ้านหัวบึง ม.3,...