ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการหน่...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน...

ประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอน้ำพอง ครั้งที่ 2/256

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผ...

ร่วมบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมบำเพ็ญก...

ร่วมบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชน...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอน้ำพอ...

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวัง การระบาดของโรค โดยถ้าพ...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอน้ำพอง ร่วมออกชี้แจงโคร...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่องการเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำลายนาข้าวเ...