ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น...

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ...

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทร์ทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเกษตรกรและให้คำแ...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอ...

รับปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวพันธุ์ดี)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักย...

ประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่(จิ้งหรีด)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ (จิ้งหรีด) ณ ศพก ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น...

มอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง บ้านห้วยเสือเต้น...

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่ม A เพื่อร่วมในการจัดทำแผนการผลิต ...

อบรมการเพาะเห็ดขอนขาว

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเห็ดขอนขาว ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง...