ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 : นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา ร่วมในพิธี...

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ กรณีพื้นที่ของ...

การทดสอบผู้ต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรน้ำพองจัดทดสอบเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจำกัดใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไ...

ออกติดตามพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ออกติดตามพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดด...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...

ออกเยี่ยมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากบ่อบำบัดน้ำของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย ไตรภาคีอำเภอน้ำพองและอุบลรัตน์ เจ้าหน้าท...

ออกติดตามเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง และ นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามพื้นที่เพลี้ยก...

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกัน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นและ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย มอบปัจจัยการผลิตกากน้ำต...

ประชาสัมพันธ์การระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง...

การทดสอบผู้ต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรน้ำพองจัดทดสอบเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจำกัดใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไก...