ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น "น้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาจ ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ "ิ

 

 
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองต้อนรับคณะกรรมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ปี 2557  ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายธีรศักดิ์  สกุลไทย  เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 1 นำทีมโดย นายโพยม  ศรวิชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น