ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภ...

ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนธัน...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้...

ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานพิธีเปิดตลาดนั...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการจัดทำบัญ...

บวงสรวงพระธาตุขามแก่น งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) ปี 2560 ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน "น้ำท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโส อำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุ...

ประกวดผลผลิตข้าว ประจำปี 2560 ณ เทศบาลกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...