ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมเกษตรกรโครงการส่งเสร...

ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านขาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุม โดยนางเพ็ญศรี มีทองห...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชา...

บวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค...

ตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2561/62 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้า...

ตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2561/62 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้า...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนั...

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรและ Young Smart Farmer

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภ...

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนพ...

ประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอน้ำพอง ครั้งที่ 2/256

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิดการประ...

ร่วมบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด...

ร่วมบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายคุณากร จันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์...

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกษตรกร...

ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดย...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่องการเต...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือ...

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย "

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงม...

more...

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

https://www.youtube.com/watch? 

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศพก อ.น้ำพอง ( องค์ความรู้ )

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnHvn9i3r8 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อ.น้ำพอง

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JcFh--JlKSI&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 17 พค 2561

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQOXfO-g6MA

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 16 มิย 2560

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzAFG2uQAKg&feature=youtu.be

โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง