ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 : นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน...

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ...

การทดสอบผู้ต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรน้ำพองจัดทดสอบเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเก...

ออกติดตามพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...

ออกเยี่ยมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากบ่อบำบัดน้ำของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ...

ออกติดตามเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง และ นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชากา...

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกัน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นและ โครงการส...

ประชาสัมพันธ์การระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง...

การทดสอบผู้ต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรน้ำพองจัดทดสอบเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี...

การทดสอบผู้ต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรน้ำพองจัดทดสอบเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี...

มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย Farmbook กันเถอะ

มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย Application Farmbook ทั้ง Play Store และ IOS ...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

เตือนการระบาด โรคไหม้ข้าว

กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เตือนการระบาด โรคไหม้ข้าว ในพื้นที่อำเภอน้ำพองและใกล้เคียง...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

อบรมเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ( พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส )

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร มาตรการจำกัดก...

เตือนการระบาด......หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ เฝ้าระวังการระบาดของ...

ฝนมาพริกระวัง โรคใบจุดตากบ

กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกพริกให้เฝ้าระวังโรคใบจุดตากบ...

more...

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

 

https://www.youtube.com/watch?v=lR3baLY1uPk&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) 17 พฤษภาคม 2562

 

https://www.youtube.com/watch? 

การเลี้ยงจิ้งหรีด ศพก อ.น้ำพอง ( องค์ความรู้ )

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnHvn9i3r8 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) อ.น้ำพอง

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=JcFh--JlKSI&feature=youtu.be

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 17 พค 2561

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQOXfO-g6MA

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Field Day 16 มิย 2560

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzAFG2uQAKg&feature=youtu.be

โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwpz3jDIspo

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จัดกิจกรรมรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร